Nieuws

CDA vraagt aandacht voor situatie bij v.v. Born

CDA-raadslid Jan Dols heeft aan het college vragen gesteld over de situatie bij voetbalvereniging Born naar aanleiding van de onstuimige groei van de vereniging en de daardoor ontstane knelpunten. Eerder vroeg het CDA ook al aandacht voor Sporting Sittard ’13.

De volledige tekst van de vragen luidt als volgt:

Onderwerp: Artikel 37 VV Born

Geachte Voorzitter,

In het kader van het voorbereidingskrediet onderwijs en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor de positie van Sporting Sittard '13 en VV Born. Met betrekking tot Sporting Sittard '13 heeft onze fractie eerder schriftelijke vragen gesteld. Onderstaande vragen ex artikel 37 RvO hebben betrekking op VV Born.

VV Born is een van de florerende voetbalverenigingen in onze gemeente. De jeugdafdeling heeft zelfs aantrekkingskracht tot ver buiten de grenzen van dit kerkdorp. VV Born is een club die in ledenaantal groeit. Komend seizoen gaan 25 teams deelnemen aan de competitie, waarvan zo'n 20 jeugdteams. Vanwege het feit dat de club over slechts één trainingsveld beschikt, neemt de druk op dit veld en ook de wedstrijdvelden toe.

1. Kunt u per voetbalclub uit Sittard-Geleen een overzicht (laten) produceren met daarin het actuele aantal jeugdleden, senioren (vrouwen en mannen) en veteranen, de meest actuele prognose per genoemde categorie voor de komende 10 jaar, het aantal trainingsvelden (uitgesplitst naar gras en kunstgras) en het aantal wedstrijdvelden (eveneens uitgesplitst naar gras en kunstgras)? 

Wedstrijdveld 2 is een paar jaar geleden gerenoveerd, waarbij een horizontale drainage is aangebracht. Het effect was slechts van zeer korte duur. Het bleek dat de oude bovenlaag weer terug was aangebracht in plaats van een dikke zandlaag, waardoor het systeem verstop raakte. Het veld werd drassig en daarmee vaak onbespeelbaar. Vervolgens is de betreffende drainage hersteld en een extra (verticale) drainage toegevoegd. Tevens is een lichtinstallatie aangebracht.

2. Wat heeft de eerste renovatie gekost?

3. Wat heeft het herstel van de drainage, het aanbrengen van de extra drainage en het aanbrengen van de lichtinstallatie gekost?

4. Vindt er toezicht en controle plaats door de Sportstichting op werkzaamheden cq projecten zoals in vraag 2 en 3 genoemd? 

De nieuwe lichtinstallatie leidt tot een even onverwachte als onvoorziene extra kostenpost voor de betreffende voetbalclub à € 1.500 per jaar.

5. Deelt u onze mening dat dit op zijn minst als onwenselijk mag worden beschouwd?

6. Horen deze kosten niet door de veroorzaker i.c. de Sportstichting te worden betaald? 

Het trainingsveld van VV Born is een zandveld. Dit veld wordt jaarlijks tijdens de zomerstop opnieuw ingezaaid. Vanwege het intensieve gebruik heeft het gras enorm te lijden. In november verwijdert de Sportstichting de laatste restanten gras en ontstaat een zandbak met kuilen en hobbels. 

7. Wat zijn de (jaarlijkse) kosten die met het onderhoud van dit zandveld gemoeid zijn?

De slechte staat van het trainingsveld leidt er regelmatig toe dat er op uitdrukkelijk advies van de Sportstichting moet worden uitgeweken naar de kunstgrasvelden van MijnZuid / Sanderbout. De huur voor de velden wordt niet in rekening gebracht; het overige gebruik (douchen, licht etc.) wel. Dit los van het feit dat er zeker voor de ouders van de jeugdleden iedere keer een behoorlijke afstand moet worden afgelegd.

8. Deelt u onze mening dat genoemde doorverwijzing door de Sportstichting naar het MijnZuid/Sanderbout-complex een bevestiging is van het feit dat het complex van VV Born niet aan de eisen voldoet?

9. Deelt u onze mening dat een voetbalclub en de (ouders van de) leden niet met de beschreven meerkosten en ongemakken geconfronteerd mogen worden?

De CDA-fractie ziet de beantwoording van de vragen binnen de geldende termijn met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, 

Jan Dols 

|Doorsturen

Erwin Smeets

2017-06-30 12:50:54

Beste CDA raadslid Jan Dols,

Ik ben het grotendeel met u eens wat betreft de velden in de gehele (oude) gemeente Born, niet alleen bij vv Born. Ik heb enige tijd geleden een email gestuurd naar Dhr. Biesmans van de gemeente en dhr. Willigers van stichting het Anker met de vraag voor twee kunstgrasvelden bij voetbalcub HBC'09. Want wij kampen met hetzelfde probleem als vv Born. ik zal hieronder mijn email toevoegen, wat betreft deze problemen. 

Maar wat mij meer intereseert waarom HBC'09 en VV Born niet samengaan als 1 club???

Op het Anker heb je momenteel 6 velden die gebruikt kunnen worden, en mits er 2 kunstgrasvelden bijkomen heb je hier de perfecte accomodatie. HBC'09 heeft ook 5 seniorenteams (incl veteranen) en verder veel jeugdteams ( het preciese aantal weet ik zo even niet.) Samen met vv Born heb je dan een supersterke club waar je zowel kunt gaan voor kwaliteit als voor kwantiteit. Is dit geen optie?

Dan hier mijn email zoals hierboven beschreven:

Beste Gemeente: Ik heb een vraag over kunstgrasvelden en waarom die er niet zijn in Buchten? 

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er vele clubs in de gemeente Sittard Geleen Born.

Hiervan hebben alle clubs in Sittard kunstgrasvelden zodat ze gehele zomer en winter kunnen doorvoetballen. 

Alle clubs in de  voormalige gemeente Born hebben dat niet. 

HBC’09 heeft ondertussen 6 velden waarop zowel geheel HBC’09 als Fortuna met de gehele jeugd traint. Kortom dit complex wordt ten volle benut (ten overvolle) want de velden worden kapot gespeeld. 

Waarom kunnen er niet 1 of 2 kunstgrasvelden worden aangelegd zodat er altijd getraind kan worden en indien nodig ook wedstrijden gespeeld worden. Bovendien hou je dan nog 4 grasvelden over waar ook wedstrijden op gespeeld kunnen worden. 

Verder hoeft er dan in de winter, als de velden niet meer bespeelbaar zijn, ook niet meer te worden uitgeweken naar Sanderbout. Met alle financiele gevolgen van dien.

Nu wordt het steeds direct afgedaan als een geldkwestie. Maar hoe doen ander clubs die veel kleiner zijn dit dan? 

Sanderbout 2 kunstgrasvelden voor 4 senioren teams. Limbricht, Centrumboys, OVCS, enz enz.   

Kortom kan er niks geregeld worden dat er 2 kunstgrasvelden in Buchten aangelegd worden? 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Smeets

Ook hier adverteren?


Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer