Nieuws

GOB stelt vragen aan college over verkeerssituatie Sluis in Born

Een brief aan het College van B&W van de gemeente Sittard-Geleen omtrent de verkeerssituatie sluis Born namens de GOB-fractie.

 

Geachte voorzitter,

De afgelopen weken is GOB-fractie door diverse inwoners uit onze gemeente benaderd omtrent de verkeerssituatie op de sluis in Born. Zoals bekend heeft op de sluis een reconstructie plaatsgevonden, onder andere om het mogelijk te maken het langzaam verkeer veiliger te laten oversteken. Kort nadien zijn er vragen gesteld omtrent de effectiviteit hiervan. In de antwoorden is te lezen dat; “het effect van de genomen maatregelen is pas over langere termijn te monitoren, maar dat nu al is duidelijk dat de gemiddelde snelheid van het gemotoriseerd verkeer is afgenomen en de oversteekbaarheid voor de fietsers is verbeterd.”

Desondanks heeft de GOB-fractie, na een korte inspectie ter plekke, kunnen constateren dat er diverse aangereden/beschadigde verkeersborden te zien zijn, diverse stoepranden beschadigd zijn en dat voor de scheidingwand tussen de rijbaan en het fietspad nog altijd een waarschuwingsbord staat. De GOB-fractie vraagt zich dan ook af of de genomen maatregelen de verkeersveiligheid wel hebben verbeterd. De GOB-fractie neemt een second opinion in overweging indien niet inzichtelijk is te maken of de genomen maatregelen de veiligheid hebben bevorderd.

Naar aanleiding hiervan heeft het GOB de volgende vragen aan het College:

  1. Is het College op de hoogte van de voornoemde situatie?
  2. Wat is volgens het College het effect van de genomen maatregelen?
  3. Is er een verband tussen de genomen maatregelen en de diverse beschadigingen? Indien ja, is het College voornemens hier iets aan te doen? Indien nee, wat is dan wel de oorzaak van de beschadigingen?
  4. Is de veiligheid van het langzaam en/of het snelverkeer hier in het geding?
  5. Wanneer worden de diverse beschadigingen hersteld?
  6. Is het waarschuwingsbord voor de scheidingswand tussen de rijbaan en het fietspad een permanente maatregel?

De fractie GOB ziet uw reactie graag tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

de GOB-fractie,

|Doorsturen
Ook hier adverteren?


Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Agenda

Weer