Aanleghaven Schipperskerk

De Limburger van 8 september maakt melding dat er behoefte en naar alle waarschijnlijkheid draagvlak is voor een kleine passantenhaven nabij Schipperskerk. Volgens onderzoeksbureau Vrolijks kan in de plaatselijke Berghaven een aanlegsteiger worden gerealiseerd waar capaciteit is voor maximaal 15 aanlegplaatsen.

Het aantal binnenvaartschepen op het Julianakanaal is volgens genoemd bureau 5 keer zo groot en deze tendens zet nog steeds door. Rijkswaterstaat is van mening dat de pleziervaart op het Julianakanaak niet verder moet toenemen, of zoals zij het de “snelweg voor de beroepsschippers” noemen.

Volgens bureau Vrolijks heeft een kleinschalige passantenhaven een aanzuigende werking op recreanten. Het plaatsen van de aanlegplaatsen zou daarnaast de veiligheid op het Julianakanaal vergroten en daarmee voor de komende jaren waarborgen. De horeca in de aangrenzende kernen (o.a. Grevenbicht en Obbicht) kan hiervan optimaal mee profiteren. Verder is een kleine passantenhaven een unieke aanvulling op het toerisme in het toekomstige Rivierenpark Maasvallei, een item waar het CDA met enige regelmaat aandacht voor vraagt.

Een kleinschalige aanleghaven creëert volgens Patrick Brouwers, Roel Salden en Jos Schlössels voor nog meer nieuwe uitdagingen. “Wij moeten onze gemeente wat dat betreft in zijn geheel nog meer op de kaart gaan zetten, Sittard-Geleen is n.l. een unieke gemeente met 2 stadskernen, 10 dorpen en enkele gehuchten. Dat unieke gegeven moet in de toekomst nog veel meer uitgebuit en benut worden” is het devies van de heren uit respectievelijk Obbicht, Grevenbicht en Einighausen.

Bijna overal langs het Julianakanaal zijn passantenhavens gerealiseerd, behalve op het stuk Julianakanaal tussen Maasbracht en Maastricht, dus ook in onze gemeente. Alleen in noodgevallen kan worden afgemeerd nabij sluizen, zoals in Born, maar die zijn in feite niet bedoeld voor recreanten.

Met de realisatie van een kleine aanleghaven krijgt Sittard-Geleen maar ook de aangrenzende gemeenten de mogelijkheid zich nog meer in de picture te werken als recreatieve gemeente. Niet alleen als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, maar ook het recreëren kan na realisatie van een aanleghaven en de latere afronding van het Grensmaasproject in de breedste zin van het woord tot volle bloei komen. Bij het aandoen van de aanlegplek in Schipperskerk hebben recreanten de mogelijkheid het toekomstige Rivierenpark Maasvallei en de aangrenzende dorpen te verkennen.

Reden voor Patrick, Roel en Jos van CDA het college te bevragen naar het effect van deze behoefte v.w.b. de recreatieve aantrekkingskracht en tevens de gevolgen voor de leefbaarheid van Schipperskerk en woonarken die daar gevestigd zijn. Uiteraard zijn de heren uit de kleine kernen ook benieuwd naar de hamvraag: is het college bereid de hiermee gepaard gaande kosten van € 150.000,00 voor haar rekening te nemen?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *