Art43 vragen inzake verkeersonveilige situatie rotonde Born

Geachte voorzitter,

In toenemende mate ontvangen wij klachten over de verkeersonveilige situatie voor fietsers bij de rotonde, kruising Parkweg – Kerkstraat te Born.

Deze week is er weer een fietser ten val gekomen doordat wederom de bestuurder van een personenauto geen voorrang verleende. Alhoewel voor omstanders duidelijk te zien was dat de bestuurder van de personenauto gezien had dat de fietser ten val was gekomen, is de bestuurder van de personenauto zonder te stoppen doorgereden.

De fietser heeft navraag gedaan bij de ter plaatse gelegen broodjeszaak en ook daar was uit eigen waarnemingen bekend dat er veelvuldig aan fietsers geen voorrang wordt verleend en er diverse ongevallen of bijna hebben plaatsgevonden.

Ons is als fractie gevraagd deze situatie bij de gemeente Sittard-Geleen aan te kaarten, teneinde te bezien welke maatregelen in deze genomen kunnen worden, om hopelijk in de toekomst ernstige ongevallen met letsel of erger te voorkomen.

Hiertoe werden een aantal suggesties gedaan, waarop onze onderstaande vragen gebaseerd zijn:

  1. Is het College bereid de situatie verkeerstechnisch te bekijken, om te bezien of de situatie ter plaatse infrastructureel verbeterd kan worden?
  2. Is het College bereid deze situatie met de politie te bespreken, teneinde te bezien wat zij qua toezicht en handhaving voor mogelijkheden zien?
  3. Is het College bereid om ter zake de eigen handhavingsdienst (BOA’s) in te zetten. Ook al zouden hun bevoegdheden niet toereikend zijn, is door politie uitgeschreven boete op basis van de getuige verklaring van twee BOA’s in een rapportje juridisch heel goed mogelijk?

We hopen op een spoedig actie uwerzijds en beantwoorden van onze vragen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen.

Met vriendelijke groet,
Fractievoorzitter gob fractie
Yvonne Salvino

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *