Behoud Groen Middengebied in protest tegen bebouwing van het middengebied

Papenhoven – Actiegroep Behoud Groen Middengebied heeft als protest tegen de plannen van gemeente Sittard-Geleen in het gebied tussen Grevenbicht en Obbicht een spandoek opgehangen. Dit middengebied is door de gemeente aangemerkt als voorkeursvariant voor de realisatie van een nieuwe school en sportaccommodaties.

Tegen deze plannen bestaan bij de actiegroep, inwoners van Grevenbicht, Papenhoven en Obbicht,  grote bezwaren. Uitgangspunt is dat er een schoolgebouw en sportaccommodaties met hoge kwaliteit in Grevenbicht en Obbicht moeten komen, de bezwaren gaan uitsluitend over de locatie.

Aandacht voor het behoud van de leefbaarheid in kleine kernen is belangrijk. De leefbaarheid in de dorpen hangt samen met de aanwezigheid van voorzieningen, waartoe winkels, school en sportvoorzieningen. Maar zeker ook met de landschappelijke waarde van het groen waarbinnen de dorpen ingebed zijn. Het middengebied verbindt twee landelijk gelegen dorpen en is een van de onderscheidende factoren om in deze dorpen te gaan wonen. Daarmee levert het middengebied een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het landelijk wonen in beide kernen. Ook uit ecologisch oogpunt is het betreffende gebied belangrijk. Behoud Groen Middengebied vecht er voor om deze waardevolle verbinding tussen Grevenbicht en Obbicht te behouden en sluit hiermee aan bij de mening van stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg, welke in hun startnotitie aangeven dat het landschappelijk mooi gebied tussen de Maas en het Julianakanaal in combinatie met een rijk cultuurleven een aantrekkelijk leefklimaat vormt.

Onderzoek dat deskundigen in opdracht van Gemeente Sittard-Geleen hebben uitgevoerd laat zien dat er prima alternatieven voor de huisvesting van school en sportaccommodaties binnen de dorpen beschikbaar zijn. Dit zonder aantasting van het waardevol groen in de landelijke omgeving. De alternatieven leveren daarmee ook op korte termijn een maximale bijdrage aan de leefbaarheid en zijn ook nog eens goedkoper;  € 2.000.000 voor de sportaccommodaties, een substantieel goedkopere school (afhankelijk van de gekozen variant) en lagere exploitatiekosten.

Via de website http://behoudgroenmiddengebied.nl/ heeft al 57% van de respondenten aangegeven tegen bebouwing van het middengebied te zijn.

Actiegroep Behoud Groen Middengebied hangt een spandoek op ter behoud van het landschappelijk gebied tussen Grevenbicht en Obbicht.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *