Blijven wonen in eigen dorp of wijk van
Sittard-Geleen

In december 2022 maakte diverse media melding dat een wetwijziging binnen de Huisvestingswet op komst is die gemeenten de mogelijkheid biedt de helft van alle te bouwen koophuizen te bestemmen voor de eigen inwoners of voor mensen met ‘cruciale beroepen’. Deze mogelijkheid was er al voor sociale huur en wordt straks uitgebreid naar de koopsector voor de prijsklasse tot € 405.000 vanaf 2023.

Veel (kleinere) gemeenten in Limburg hebben inmiddels besloten de helft voor eigen inwoners te gaan bouwen. Ook dat kan in de huisvestingsverordening geregeld worden. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen vast te leggen dat er bepaalde percentages aan sociale huur, midden huur en goedkope koophuizen moeten komen. Deze zogeheten doelgroepenverordening, waar een aantal gemeenteraden mee hebben ingestemd bestaat al langer.

Ons raadslid Jos Schlössels had wel oor naar dit voornemen en stelde het college van Sittard-Geleen onlangs hierover een aantal vragen. Regelmatig vraagt Jos aandacht voor woningproblematiek in onze gemeente met name voor de  dorpen. In Sittard-Geleen kenmerkt de woningproblematiek zich tot de “nood aan de juiste woning” of simpel gezegd “de verkeerde mensen wonen in de verkeerde huizen”. De mogelijke komst van deze wetswijziging is dé  oplossing voor de zo gewenste doorstroom in de woningmarkt in Sittard-Geleen.

De CDA-fractie is verder van mening dat deze wetswijziging binnen de Huisvestingswet  bijdraagt aan de toekomstige leefbaarheid en het daaraan verbonden verenigingsleven in onze mooie en karakteristieke dorpen en wijken. De CDA-fractie kan dat als geen ander beamen: vrijwel de gehele fractie en partijleden hebben hun sporen in het Sittard-Geleense verenigingsleven ruimschoots verdiend en herkennen daardoor des te meer de  beschreven problematiek.

Veel verenigingen hebben het, zoals bekend al geruime tijd heel erg moeilijk als gevolg van o.a. Corona en nu al weer door de energieproblematiek. Ook het vertrek van leden naar andere kernen en regio’s draagt hier aan bij.

Wat zou het fijn zijn als inwoners van jong tot oud in hun eigen vertrouwde dorp of wijk kunnen blijven wonen en lid (kunnen) blijven van hun vereniging waar ze vaak al tientallen jaren aan verbonden zijn. Niet alleen voor de prestaties van de vereniging is dat uiteraard belangrijk maar meer nog voor de “derde helft” na een training  of repetitie welke zorgt voor verbinding. Wat dat betreft zijn wonen en verenigingsleven onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als CDA-fractie hopen wij dan ook dat deze regeling voor eigen inwoners binnen afzienbare tijd in Sittard-Geleen toegepast gaat worden, welke zoals gezegd ontzettend belangrijk is voor de toekomstige leefbaarheid van ons mooie Sittard-Geleen.

Hartelijke groet,

namens de CDA fractie,

Jos Schlössels.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *