Brief inzake het 1 miljoen bomenplan

Geacht College,

De Provincie heeft wegens succes aangekondigd dat er extra geld beschikbaar komt voor het 1 miljoen bomenplan. Gedeputeerde Mackus heeft dit vorige week in een online ‘bomensymposium’ aangekondigd en het belang van dit plan nog eens extra benadrukt.

Bomen verbeteren de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling, vangen fijnstof op voor industrie en autowegen en geven sfeer aan een leefomgeving. Een boom is dus niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid.

  1. Deelt u de mening van de CDA-fractie dat het planten van extra bomen vele voordelen heeft, zoals eerder benoemd, op ons woon- en leefklimaat binnen de gemeente?
  2. Heeft de gemeente aanvragen ingediend bij de Provincie? Zo ja, voor hoeveel bomen en budget heeft u aanvragen ingediend? Zo niet, welke reden ligt daaraan dan ten grondslag?
  3. Hebben de reeds ingediende aanvragen al resultaat gehad?
  4. Voor welke locaties in de gemeente zet de gemeente in op het 1 miljoen bomenplan van de Provincie?
  5. Binnen welke tijdspanne gaat het aantal aangevraagde bomen uit het 1 miljoen bomenplan gerealiseerd worden? Heeft de gemeente hier zelf een plan de campagne voor opgesteld? En zo ja, hoe ziet dat plan er uit?
  6. Bent u het met de CDA-fractie eens dat het goed is om een oproep aan inwoners te doen met de vraag waar burgers extra bomen geplaatst willen hebben om zo de inwoners van onze gemeente te betrekken bij dit plan?

Graag zien wij uw antwoord binnen de gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,
namens de CDA-fractie Sittard-Geleen,

Patrick Brouwers, fractievoorzitter
Gabrielle Essing-Demandt, burgerlid

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *