CDA-lobby woonbehoefte dorpen Sittard-Geleen vindt gehoor

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat na bijna 2 jaar lobbyen voor de problematiek  woonbehoefte kleine kernen deze een vervolg krijgt in o.a. Einighausen en Holtum.

De vragen die in maart 2017 en oktober j.l. gesteld zijn aan het college van B&W hebben ertoe geleid dat ook college,  ambtenaren, dorpsplatforms, woningcorporaties en huurderbelangenverenigingen dit punt oppakken en verder gaan uitwerken. Zo krijgt het CDA initiatief stilaan zichtbaar draagvlak en steun in alle geledingen van onze          Sittard-Geleense samenleving.

Op 4 en 6 december vonden in resp. Einighausen en Holtum inwonersbijeenkomsten plaats waarbij de woonbehoefte van genoemde dorpen uitvoerig aan bod kwamen.

Vooraf waren een drietal woonvarianten door de gemeente uitgewerkt welke aan de aanwezige inwoners werden gepresenteerd. Cruciale vragen hierbij waren o.a. voor welke doelgroep en welke type woningen er gebouwd moeten worden. Vervolgens ging men in een vijftal groepen hiermee aan de slag.

Na ongeveer een uur interactief discussiëren gaf elke groep een terugkoppeling met de nodige aanbevelingen. Bij de afsluiting van deze zeer “productieve” bijeenkomsten werd de inbreng door de gemeente meegenomen met de afspraak dat deze over 3 maanden een vervolg krijgen in Einighausen en Holtum.

De eerste aanzet is gemaakt en dat is positief, maar we zijn er nog lang niet, want ook andere dorpen zoals Guttecoven en Obbicht blijven verstoken van levensloopbestendige woningen. Ook in die kernen gaat het CDA in de persoon van Patrick Brouwers en Jos Schlössels zich maximaal inzetten. Wonen in Sittard-Geleen is en moet aantrekkelijk blijven, je kunt er per slot van rekening stedelijk werken en landelijk wonen en recreëren.

Hartelijke groeten,

Patrick Brouwers en Jos Schlössels.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *