CDA omarmt initiatieven Tiny Houses

Op 12 mei 2017 stelde Jos Schlössels van de  CDA-fractie Sittard-Geleen in het kader van de behoefte aan  levensloopbestendige woningen een aantal aanvullende vragen over Tiny Houses. Een toen nog redelijk nieuw fenomeen, maar inmiddels een in veel steden van Nederland zoals Leeuwarden, Den Helder, Alkmaar, maar ook Venlo, Weert en Parkstad Limburg  ingeburgerde stijl van wonen en leven. Het college reageerde daarop nog in een verkennende fase te verkeren. Men gaf toen wel aan open te staan voor een pilot met Tiny Houses in samenwerking met betrokken partijen en dat het goed zou zijn om met deze kleine, duurzame woningen te experimenteren in Sittard-Geleen.

 

Nu bijna twee jaar later is de CDA-fractie benieuwd naar de actuele stand van zaken betreffende de verkenning naar Tiny Houses. Betrokken inwoners en partijen uit Sittard-Geleen hebben echter ook niet stil gezeten en zijn in de loop van 2018 gestart met de bouw van een Tiny House. De eerste contouren van dit prachtige staaltje bouwwerk hebben wij enige tijd geleden mogen aanschouwen.

 

In het verlengde van het bovenstaande en vooral ook vanwege het feit dat de CDA-fractie een groot voorstander van het Tiny Houses-concept is, zijn wij benieuwd of het college na 2 jaar vorderingen gemaakt heeft. Het CDA stelt verder voor om ook burgers en politiek deelgenoot te maken van dit mooie duurzame initiatief. Wordt vervolgd en wij houden u op de hoogte.

 

Hartelijke groeten,

Noël Lebens en Jos Schlössels.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *