CDA vraagt aandacht voor slecht wegdek Everstraat en Veeweg Einighausen

Vanaf september 2017 hebben meerdere inwoners van Einighausen bij het CDA regelmatig melding gemaakt van de slechte kwaliteit van het  wegdek in de Everstraat en Veeweg te Einighausen.

Sinds geruime tijd zitten er in de Everstraat en Veeweg een aantal gevaarlijke gaten en oneffenheden in het wegdek. De gaten ter hoogte van de huisnummers 34 t/m 38 leiden dan ook tot gevaarlijke situaties voor (brom)fietsers. Ook in de aansluitende Veeweg richting Limbricht zitten een aantal gevaarlijke gaten en is het wegdek op diverse plekken aan elkaar “geplakt”. De Everstraat en Veeweg zijn volgens het CDA dan ook hard toe aan een nieuwe asfaltlaag.

Raadslid Jos Schlössels heeft deze gevaarlijke situatie voorgelegd aan het college met de vraag het wegdek met spoed te herstellen zodat de veiligheid voor met name (brom)fietsers gegarandeerd is. Verder dringt Schlössels van het CDA erop aan de kwaliteit van het totale wegdek in de Everstraat en Veeweg onder de loep te nemen en van een geheel nieuwe asfaltlaag te voorzien.

Hieronder de artikel 43 vragen;

Onderwerp: vragen ex artikel 43 RvO betreffende wegdek Everstraat en Veeweg

Einighausen

 

 

Geacht college,

Vanaf september 2017 hebben meerdere inwoners van Einighausen bij het CDA regelmatig melding gemaakt van de slechte kwaliteit van het  wegdek van de Everstraat en Veeweg in Einighausen.

Sinds geruime tijd zitten er in de Everstraat en Veeweg een aantal gevaarlijke gaten en oneffenheden in het wegdek. De gaten ter hoogte van de huisnummers 34 t/m 38 leiden dan ook tot gevaarlijke situaties voor (brom)fietsers. Ook in de aansluitende Veeweg richting Limbricht zitten een aantal gevaarlijke gaten en is het wegdek op diverse plekken aan elkaar “geplakt”. De Everstraat en Veeweg zijn in onze ogen dan ook toe aan een nieuwe asfaltlaag.

Het CDA heeft ten aanzien van deze gevaarlijke situatie de volgende vragen.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van het slechte wegdek in de Everstraat en Veeweg in Einighausen?

Zo ja, waarom zijn de gaten na de eerste melding van september 2017 in de Everstraat nog steeds aanwezig? Zo nee, waarom bent u niet op de hoogte?

Vraag 2:
Bent u voornemens de gaten en oneffenheden in het wegdek met spoed te repareren zodat de veiligheid voor met name (brom)fietsers gegarandeerd is? Zo ja, op welke termijn mogen wij rekenen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3:
Bent u verder bereid de kwaliteit van het totale wegdek in de Everstraat en Veeweg onder de loep te nemen en (op termijn) van een geheel nieuwe asfaltlaag te voorzien? Zo ja, aan welke termijn denkt u? Zo nee, waarom niet?

De CDA-fractie ziet uw reactie graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

namens de CDA-fractie,

Jos Schlössels

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *