College vreest niet voor inkomstenderving inzamelen oud papier verenigingen Sittard-Geleen

Het college verwacht niet dat door de komst van de recycleparkjes de inkomsten voor de verenigingen zullen dalen die maandelijks het oud papier in diverse dorpen en wijken van onze gemeente ophalen. Dat schrijft het stadsbestuur aan CDA-raadslid Jos Schlössels die daar in april vragen over stelde. Het inzamelen van het oud papier vormt voor veel Sittard-Geleense verenigingen een heel voorname bron van inkomsten, zoals de beide harmonieën St. Caecilia en  Aurora uit Grevenbicht,  Jong Nederland Born en een aantal reeds eerder genoemde verenigingen uit “de oude gemeente Limbricht”.

Citaat college:Oud papier wordt historisch gezien door verenigingen opgehaald, echter de laatste jaren zie je een lagere opbrengst en een terugloop in vrijwilligers. Bezien is wat de komst van recycleparkjes zou betekenen voor verenigingen die papier inzamelen. Het is belangrijk te vermelden dat de papiercontainers niet in plaats komen van de ophaaldagen door verenigingen. De recycleparkjes in de wijken zijn bedoeld als een aanvulling, een extra service, voor de inwoners. Het is een brengvoorziening vergelijkbaar met de voorzieningen in de milieuparken, waar inwoners sinds jaar en dag ook oud papier naar toe brengen. Onze ervaring is dat mensen die een vereniging een warm hart toedragen bereid zijn het oud papier thuis te bewaren tot de ophaaldag. Daar brengt een milieupark of een recyclepark in de wijk geen verandering in. Naar ons oordeel behoeft voor een stevige terugloop van inkomsten voor verenigingen die het oud papier aan huis ophalen dan ook niet gevreesd te worden, temeer daar zij niet overal oud papier ophalen. RWM doet dat op een aantal plaatsen zoals o.a. in Oud-Geleen”.

Jos Schlössels adviseert de verenigingen de inkomsten van oud papier nu goed te monitoren in vergelijking met voorgaande jaren: “meten is nog altijd weten”.

Het CDA is dan ook erg benieuwd naar de cijfers over 2019 en is verder bereid voor de verenigingen maximaal te lobbyen aangaande deze problematiek.

Wordt uiteraard vervolgd.

Hartelijke groet,

Jos Schlössels.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *