Echtscheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeente

Raadslid Marcel Claessens heeft namens de gob fractie aandacht gevraagd voor de echtscheidingsproblematiek.

Voor ouders en kinderen is een scheiding een verdrietige en onzekere periode. Gelukkig lukt het de meeste ouders om hier op een goede manier uit te komen. Dit geldt niet voor alle scheidingen. Zeker als het gaat om een complexe scheiding met veel conflicten. In alle gevallen hebben ouders en kinderen baat bij hulp en ondersteuning. Gemeenten kunnen deze gezinnen helpen, door ervoor te zorgen dat professionals hen vroegtijdig de weg wijzen en waar nodig ondersteunen.

De VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft hiervoor een handreiking ontwikkeld. De handreiking bundelt de meest recente inzichten en onderzoeksresultaten en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom zou een gemeente beleid ontwikkelen op het thema relatie- en scheidingsproblematiek?
  • Hoe leg ik aan de gemeenteraad uit dat we willen investeren in het voorkomen van complexe scheidingen?
  • Hoe voorkom ik dat de lokale teams en de jeugdbescherming volslibben met complexe scheidingszaken?
  • Hoe signaleer ik relatie- en scheidingsproblemen vroegtijdig en hoe organiseer ik een goed hulpaanbod?
  • Handreiking Scheiden zonder schade (pdf)

In een aantal jeugdregio’s zijn regionale kenniscentra ingericht waar ouders, kinderen en hulpverleners geïnformeerd en ondersteund worden door informatie en spreekuren. Vanuit de regio Friesland en Drenthe is het kennisplatform KEES ontwikkeld. In de regio Haaglanden in er een vergelijkbaar initiatief, het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Zie voor meer informatie www.platformkees.nl of www.kenniscentrumkindenscheiding.nl.

Bij een aantal gemeenten zijn scheidingsspreekuren voor ouders met bijvoorbeeld een mediator en een jeugdhulpverlener. In Lelystad is een scheidingsloket ingericht. In Capelle aan den IJssel is problematiek van scheidende ouders opgenomen in het totaal aanbod van het CJG. Kijk op de website van het Centrum van Jeugd en Gezin en JGT Lelystad.

Ook in deze regio wordt hulp aangeboden, op de website van opgroeienin046.nl is een en ander te vinden over het aanbod aan hulp bij echtscheidingen en op jeugdhulpzuidlimburg.nl is eveneens informatie terug te vinden. Op de website van opgroeienin046.nl lijkt de focus vooral op de hulp voor kinderen te liggen nadat de scheiding heeft plaatsgevonden, bij jeugdhulpzuidlimburg.nl gaat het vooral om hulp nadat de rechter eraan te pas is gekomen. Belangrijk is het om in het voortraject, dus nog voordat men gaat scheiden, men weet waar men terecht kan voor begeleiding/ondersteuning.

De gob fractie vindt het van belang dat ouders en kinderen Sittard-Geleen ervaren als een gezinsvriendelijke gemeente en de juiste begeleiding/ondersteuning krijgen. Ouders en kinderen moeten weten waar ze terecht kunnen met hun vragen bij een echtscheiding. Raadslid Marcel Claessens heeft hieromtrent een aantal vragen aan het college van B&W gesteld, zoals; Hoe kunnen ouders en kinderen te weten komen waar ze terecht kunnen voor hulp bij scheidingen? Ziet het college hier een rol weggelegd voor de gemeente? Indien nee, waarom niet? En indien er door de gemeente geen ondersteuning wordt aangeboden is het college bereid om te bezien welke ondersteuning aangeboden zou kunnen worden op basis van de voornoemde voorbeelden? Indien nee, waarom niet?

De gob fractie hoopt hiermee te bewerkstelligen dat ouders en kinderen de juiste begeleiding/ondersteuning krijgen bij een echtscheiding.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *