Formatie Nieuws

gob onderzoekt vierpartijen-coalitie met CDA, GroenLinks en SSGB

Na een zorgvuldig formatieproces hebben Yvonne Salvino en Pieter Meekels van gob op dinsdag 7 januari 2020 aan de partijen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen bekendgemaakt dat er onderzocht gaat worden of gob, CDA, GroenLinks en Stadspartij voor Sittard Geleen Born (SSGB) een coalitie kunnen vormen. De formateurs hebben bewust gekozen voor twee partijen van de in 2018 gevormde coalitie en twee oppositiepartijen waarmee in een nieuwe coalitie sprake is van evenwicht tussen oud en nieuw en de spreekwoordelijke brug geslagen wordt tussen de in 2018 gevormde coalitie en oppositie.

De vier partijen hebben samen 25 van de 37 gemeenteraadszetels en daarmee een werkbare meerderheid in de raad. Iets dat in oktober jl. door de fracties in de raad als een belangrijk aspect bij de formatie naar voren is gebracht.

Toen is ook aangegeven dat gob bij de formatie moet streven naar een programmatische toenadering. Dat gebeurt door de tijdens de formatie geleverde inhoudelijk bijdragen van alle partijen om te vormen tot een addendum op het eerder vastgestelde coalitieakkoord Samen Duurzaam.

Gedurende de formatie hebben de formateurs veel tijd en energie gestoken in normalisering van de verhoudingen binnen de raad. Dit is aan de orde gekomen tijdens verschillende sessies die deels door externen begeleid zijn en waarbij ook aandacht is geschonken aan het duaal functioneren van de gemeenteraad. Dit laatste zal na 15 maart onder leiding van de nieuwe burgemeester verder worden opgepakt.
Het is de bedoeling dat de formateurs van gob nu samen met CDA, GroenLinks en SSGB de uitwerking van de samenwerking oppakken, waarbij voor alle partijen het belang van de stad uitgangspunt is.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *