gob stelt vragen over chaos bij streekomroep Bie Os

Enkele jaren geleden (2019) is streekomroep Start de samenwerking aangegaan met LOS en is streekomroep Bie Os ontstaan. Dat dergelijke fusies meestal gepaard gaan met de nodige hobbels en problemen kan gob zich voorstellen, echter recente krantenartikelen hieromtrent geven de gob fractie toch wel reden tot zorg.

Op 1 juli 2021 heeft in De Limburger een artikel gestaan met de titel “Volgend kopstuk vertrekt bij streekomroep Bie Os: ‘Het is mijn omroep niet meer’. Een dag later stond het volgende artikel in de krant: ‘Ook penningmeester Hein Martens vertrokken bij streekomroep Bie Os’. Afgelopen jaar hebben we ook een aantal zorgwekkende artikelen kunnen lezen over de gang van zaken bij streekomroep Bie Os, zoals ‘Meerdere vrijwilligers weg bij streekomroep Bie Os: ‘Ik zie kapot gaan waar ik bijna dertig jaar aan heb gewerkt’ (13-11-2020) en ‘Voorzitter en secretaris streekomroep Bie Os stappen op: meningsverschil over toekomst’ (29-11-2020). In december 2019 heeft ook het bestuurslid marketing de omroep verlaten.

Uit de artikelen blijkt dat er voornamelijk vrijwilligers uit Stein actief zijn gebleven bij Streekomroep Bie Os en dat het aandeel vrijwilligers uit Sittard-Geleen zeer gering is. Een kwalitatieve nieuwsvoorziening uit de gemeente Sittard-Geleen lijkt in het gedrang te komen. Ook bestuurlijk zijn er problemen en zijn de bestuurders die bij aanvang van de fusie actief waren opgestapt. Daarnaast wordt duidelijk dat het financieel erg moeilijk is en dat er onvrede heerst onder de vrijwilligers.

Al met al geven de bovenstaande artikelen een zorgelijk beeld over de gang van zaken bij streekomroep Bie Os, de gob fractie heeft dan ook een aantal vragen aan het college van B&W van Sittard-Geleen gesteld.
De vragen die de gob fractie heeft gesteld zijn als volgt;

  1. Is het college op de hoogte van de in de krantenartikelen geschetste problematiek bij streekomroep Bie Os?
  2. Klopt het dat een groot deel van de vrijwilligers van de voormalige streekomroep Start niet meer als vrijwilliger actief zijn bij streekomroep Bie Os? Indien dit klopt, wat is de oorzaak hiervan en heeft dit gevolgen voor de aandacht voor het nieuws uit Sittard-Geleen?
  3. Wat is de werkelijke achterliggende reden geweest voor secretaris, voorzitter, penningmeester en hoofdredacteur te vertrekken?
  4. Hoe is het bestuur van Bie Os momenteel georganiseerd? Is er voldoende capaciteit en kwaliteit in het bestuur? Klopt dat het huidige bestuur ook directietaken uitvoert en niet op afstand bestuurd?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *