GOB wil verbetering van informatievoorziening voor inwoners

Het op een vervroegd tijdstip ophalen van het oud papier zonder medewerking van de verenigingen en zonder dat de inwoners hierover tijdig werden geïnformeerd, is voor de politieke groepering gob aanleiding om een brief te schrijven naar het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen.

Raadslid Paul Verjans geeft in de brief aan dat dit niet de eerste keer is dat dit gebeurt en wijst ook nog eens op de ergernis bij de inwoners als gevolg van het sluiten van het milieupark te Born en de lage wachttijden die toen bij de overige milieuparken ontstonden. Het College wordt gevraagd, de mogelijkheden te onderzoeken om de inwoners op korte termijn te informeren over diverse zaken die zich met name in de openbare ruimte kunnen voordoen waarbij de informatievoorziening via de stadskrant of pers niet kan worden afgewacht.

Als voorbeelden worden genoemd:

  • het oud papier vanwege het Coronavirus (af anderszins) niet kan worden opgehaald;
  • er door weersomstandigheden het routeschema van RWM is gewijzigd;
  • er plotseling vanwege een lek in de water of gasleiding één of meerdere wegen moeten worden afgesloten;
  • er plotseling een weg moet worden afgesloten vanwege instortingsgevaar van woning of bedrijfspand;
  • als gevolg van een andere calamiteit plotseling een weg moet worden afgesloten;
  • er een onaangename geur, al dan niet gevaarlijk wordt waargenomen, etc.

Als suggestie voor de snelle informatievoorziening wordt gedaan, een “Gemeentelijke app” waar de inwoners zich vrijwillig bij kunnen aansluiten en die door de gemeente Sittard-Geleen gebruikt kan worden bij spoed eisende communicatie naar de inwoners. Aangegeven wordt dat het de bedoeling is dat aanmelding van inwoners bij de communicatie-app op vrijwillige basis plaatsvindt en er gaandeweg een zelfopbouwend netwerk ontstaat. Via de gemeentelijke website en stadskrant kunnen de inwoners geïnformeerd worden dat zij zich bij de “Communicatie-app SG” kunnen aanmelden.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *