Inzet blikvangers succesvol bij afval hotspots

Geacht College,

Zwerfafval vormt binnen onze gemeente een steeds terugkomend probleem. Er zijn diverse acties van inwoners, scholen, natuurorganisaties, het bedrijfsleven en van de gemeente om dit wereldprobleem proberen tegen te gaan. Echter zal er vooral bij de probleemveroorzakers een gedragsverandering moeten plaatsvinden om dit probleem definitief op te lossen. De gemeente kan dit probleem van zwerfafval niet alleen oplossen, maar wordt wel geconfronteerd met de gevolgen hiervan waaronder het opruimen van zwerfafval in de openbare ruimte.

Zwerfafval op land en in water heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu. Het verontreinigt de bodem en het water, trekt ongedierte aan en dieren eten het op of raken er in verstrikt. Afval belandt via rivieren of de wind ook in zee en zorgt ook daar weer voor vervuiling, de zogenoemde plasticsoep. Plastic breekt af in hele kleine stukjes, maar vergaat nooit. De meeste vervuiling ontstaat door weggegooide blikjes, snoeppapiertjes, kartonnen drinkpakken en sigarettenpakjes/peuken. Jammer genoeg de laatste tijd, als gevolg van het coronavirus, ook veel wegwerp mondkapjes.

Op sommige plekken binnen onze gemeente treft de gemeente helaas extra veel zwerfafval aan dat zich centreert op één plek. Deze plekken noemen we ‘afval hotspots’. Een veelvoorkomende oplossing in den lande bij deze ‘afval hotspots’ is het plaatsen van een blikvanger zoals u in de afbeelding hiernaast kunt zien. Bij gemeenten waar dergelijke blikvangers zijn geplaatst, blijkt dit een groot succes te zijn!

Hierover hebben wij als CDA-fractie de volgende vragen:

  1. Bent u het met de CDA-fractie eens dat het plaatsen van een aantal blikvangers op ‘afval hotspots’ een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van zwerfafval binnen onze gemeente? Zo nee, waarom niet?
  2. Kunt u een overzicht geven van de locaties binnen onze gemeente die volgens u de zogenoemde ‘afval hotspots’ zijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met de CDA-fractie eens dat het wel belangrijk is dat deze blikvangers op ‘afval hotspots’ regelmatig worden leeggemaakt? Zo nee, waarom niet?
  4. Kan dit leegmaken meegenomen worden in de verruiming van het budget van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid tot het plaatsen van een aantal blikvangers op de door u aangegeven ‘afval hotspots’ binnen onze gemeente? Zo nee, waarom niet?

Graag zien wij uw antwoord binnen de gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,
namens de CDA-fractie Sittard-Geleen,

Patrick Brouwers, fractievoorzitter
Wim Clerx, raadslid

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *