Kerkdorpen Sittard-Geleen toeristische trekpleister voor de toekomst

Volgens raadsleden Patrick Brouwers en Jos Schlössels kunnen de  kerkdorpen van Sittard-Geleen op termijn een aantrekkelijke omgeving worden om te recreëren in de meest brede zin van het woord. Zij vormen samen met Sittard en Geleen de ideale match tussen wonen, werken, cultuur, sport en recreatie.

Het project Grensmaas is inmiddels ruim 10 jaar operationeel en vormt het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. Inmiddels zijn de locaties Borgharen, Itteren, Visserweert/Illikhoven en Geulle aan de Maas klaar. In Bosscherveld en Nattenhoven zijn de graafwerkzaamheden in een ver gevorderd stadium.

In Sittard-Geleen vinden op dit moment de werkzaamheden plaats in het Trierveld en Koeweide nabij Grevenbicht en Papenhoven. Het te doorlopen tijdspad is vorig jaar als gevolg van de extreem lange economische crisis met drie jaar verlengd tot en met 31 december 2027.

In Borgharen en Geulle waar de werkzaamheden inmiddels afgerond zijn, is een nieuw stuk natuur tot stand gekomen. Een ontwikkeling waar natuurdeskundigen maar ook burgers laaiend enthousiast over zijn. Van heinde en verre weet men het nieuwe natuurgebied al geruime tijd te vinden.

Dit creëert volgens Brouwers en Schlössels van het CDA voor Sittard-Geleen nieuwe uitdagingen, uiteraard ook voor buurgemeenten Echt-Susteren, Stein, Maasmechelen en Maaseik. Sittard-Geleen krijgt  de mogelijkheid zich nog meer in de  picture te werken. Niet alleen als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, maar ook recreëren kan na afronding van het Grensmaasproject tot volle bloei komen in RivierPark Maasvallei. Verder bijkomend voordelig effect is volgens Patrick en Jos dat de  recreatie in het drukbezochte Heuvelland in zekere mate getemporiseerd kan worden en daardoor meer spreiding in het Zuid-Limburgse toerisme ontstaat. Een ontwikkeling waar de media en betrokken partijen recent nog melding van maakten.

“Aan de overkant van de Maas” zijn de Grensmaas-werkzaamheden inmiddels grotendeels afgerond en wordt ook daar volop gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe natuur en vindt er uitgebreide recreatie plaats. Volgens de 2 raadsleden van het CDA wordt het dus tijd voor wat meer actie “aan deze kant van de Maas”.

Het CDA is dan ook van mening dat de ontwikkeling van de nog te vormen Maasvallei snel op de agenda moet komen. Als de gemeente Sittard-Geleen zich maximaal hiervoor wil inspannen, kunnen met name de kleine kernen van Sittard-Geleen op de langere termijn een mooie en aantrekkelijke doorontwikkeling op het gebied van o.a. recreatie en horeca tegenmoet zien en hiervan maximaal profiteren.

Binnen het CDA Kleine Kernen-overleg hebben inmiddels verschillende brainstormsessies plaatsgevonden en zijn er ideeën geopperd omtrent de invulling van dit nog te vormen stuk natuur. Patrick en Jos vinden dan ook dat er van gemeentewege niet meer té lang gewacht moet worden met het ter discussie stellen van dit thema, want ook hier geldt: “regeren is vooruitzien”.

Het CDA is dan ook erg benieuwd naar de huidige stand van zaken en heeft het college hierover een aantal vragen gesteld, zoals de toekomstvisie van het college, de samenwerking met de buurgemeenten en het economisch/toeristisch toekomstperspectief voor de dorpen in Sittard-Geleen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *