Levensloopbestendig wonen voor Einighausen en Holtum

De CDA fractie maakt zich al jaren sterk voor onderwerpen als wonen, welzijn en leefbaarheid in de mooie kernen van onze gemeente. Met name over het tekort aan woningen in de Sittard-Geleense dorpen heeft ons raadslid Jos Schlössels regelmatig bij het college aan de bel getrokken. Veel dorpelingen willen volgens Jos op hun oude dag niet verkassen naar de stad maar zijn wel bereid intrek te nemen in een levensloopbestendig optrekje in hun eigen vertrouwde dorp en omgeving. Ze willen als het ware dagelijks “de bekende klanken van de kerkklokken horen”, dat geeft voor veel mensen een bepaald herkenbaar thuisgevoel dat ze nooit meer willen missen.

Dat geldt eveneens voor de jonge generatie, ook zij krijgen niet de mogelijkheid zich definitief te vestigen in hun dorp omdat de gewenste doorstroom tussen de verschillende woonsegmenten maar niet op gang komt, dit als gevolg van het tekort aan woningen voor ouderen en starters. Dit is met name ook zo ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid en zeer zeker de toekomst van het verenigingsleven in de dorpen. Verenigingen zijn het cement en zorgen voor verbinding in een hechte samenleving vindt Jos.

Al deze aspecten komen ook naar voren in een door het CDA in 2017 gehouden woonenquête. Onze inspanningen worden echter binnenkort beloond voor de dorpen Einighausen en Holtum. Recent zijn de twee vrijgevallen plekken in het hart van de kernen aanbesteed. In het kader van de transformatie van de woningvoorraad (portefeuille van onze wethouder Andries Houtakkers) wordt bij de invulling rekening gehouden met de wensen om te komen tot levensloopbestendige woningen en/of starterswoningen of woningen voor eenpersoons en tweepersoonshuishoudens. Een breed veld van mogelijkheden waarvan invulling tegemoet komt aan de wensen van onze inwoners in de kleine kernen.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *