Op aafsjtendjt beginne de Bessemebènjers aan de vastelaovend

Al jaore organiezeere veer vastelaovend veur alle luuj van Bor mèr zéker auch veur de leeje van ós vereniging! En wat vènje veer het jaomer dat veer uch kommend seizoen neet dát kènne beeje wat veer het leefste zouwe doon: ein vol programma mèt allein mèr sjoan aktiviteite woobie veer saame kènne geneete van de Borse vastelaovend. Veer höbbe uch eerder berich dat veer toch gaer van ós wille laote heure, en ós veural auch wille laote zeen bie uch. En wie kèn se dich baeter laote zeen dan mèt eine pin dae beheurt bie ein biezunjer theema dat veer dit jaor gekaoze höbbe. De pin is ein ég kollèkters-aajtem gewoore de aafgeloupe jaore, dees spesjaal ediesie moog bie ‘nne richtige Bessemebènjer zeker neet ontbraeke!

Alle leeje van De Bessemebènjers höbbe rech op eine pin en höbbe dao inmiddels eine meel euver ontvange. Zeet geer al lid van ós vereniging mèr onverhoup geine meel gekreege, num dan estebleef kontak mèt ós op via leden@bessemebenjers.nl. Dat adres is natuurlik auch te gebroeke es geer nog gein lid zeet mèr dat waal gaer wilt waere. Veur sjlechs € 7,50 sjteunt geer de vastelaovend in Bor en is d’r auch eine pin veur uch!

Veer hauwe het eerder auch euver dat “van ós laote heure”, naeve “ós laote zeen”. Auch dat doon veer dit jaor. Noe het Bors Leedjes Konkoer gein doorgang kènt vènje höbbe ózze vaste tekssjrievers en arranzjeurs de hènj inein gesjlaage en veur gans Bor éin leedje gemaak. Dat wurt gezónge door ein keur aan artieste die al eerder oppe bühne höbbe gesjtange, mèt dao ónger gemonteerd ein heuse viedejoo-klip!
Deze is te bekieke via ós YouTube-kanaal: 


En het blif neet allein bie meziek, auch höbbe veer veur uch ein schitterende kompielaasie van de vastelaovend in Bor ten tieje van het 5×11 jaorig jubileum gemaak (dat waor alweer in 2002). Genog om uch èns good veur te zètte en van te geniete……mèr leefs 2 oer en 38 menuute lank!

Blief allemaol gezòntj, en veer houpe uch sjnel weer te zeen!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *