Persbericht; CDA vraagt aandacht voor waterleidingbreuk in Born

De CDA-fractie van Sittard-Geleen is de afgelopen dagen aangesproken door een aantal verontruste inwoners uit Born in het algemeen en de Putstraat en directe omgeving in het bijzonder.

Volgens de inwoners is de Putstraat en directe omgeving de afgelopen periode diverse keren getroffen door een breuk in de waterleiding. Naast het verschoond blijven van stromend (drink)water hebben diverse bewoners van (met name) de Putstraat veel overlast ondervonden. Modder, opengebroken trottoirs en zelfs ingrepen betreffende privé-eigendom. Aanleiding voor het CDA raadslid Jos Schlössels het college van B & W hierover vragen te stellen.

Het CDA wil weten of het college op de hoogte is van de leidingbreuk in de  Putstraat in Born en of er in de gemeente Sittard-Geleen nog meerdere van dit soort breuken hebben plaatsgevonden en welke actie hierin ondernomen is.

In de Putstraat bevindt zich een seniorencomplex en sinds kort een zorgomgeving.
Het CDA vraagt verder of er een draaiboek aanwezig is en hoe te handelen bij een leidingbreuk tijdens een hitte- of koude-periode, zeker ten aanzien van deze kwetsbare bevolkingsgroepen.

Het gerucht gaat n.l. dat de gebroken leidingen asbest bevatten. Geruchten, zeker wanneer het de overheid betreft, dienen de wereld uitgeholpen te worden dan wel bevestigd en kordaat aangepakt te worden. Ook wil Jos Schlössels van het college vernemen of de gebroken waterleidingen in de Putstraat en eventueel andere straten asbesthoudend zijn en wat er in deze bij constatering hiervan ondernomen is.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *