Phil Boonen, nieuwe fractievoorzitter gob

Phil Boonen

Verjonging en vernieuwing: de ambitie waar gob al de vorige verkiezingscampagne op heeft ingezet, wordt verder voortgezet. Ook nu heeft de gob-fractie gekozen voor een jonge kandidaat als fractievoorzitter. Phil Boonen is unaniem gekozen tot fractievoorzitter van de uit twaalf raadsleden bestaande gob-fractie in Sittard-Geleen.

Phil Boonen heeft de afgelopen periode al ervaring opgedaan als raadslid en fractievoorzitter bij zijn voormalige lokale partij. Als eenmansfractie heeft hij zowel inhoudelijk als procesmatig inhoud moeten geven aan de vertegenwoordiging van zijn toenmalige lokale partij en hij was een van de grondleggers van de samenwerking en het samengaan van zijn partij met de politiek groepering gob.

Marcel Claessens die met grote inzet zeker inhoudelijk, maar ook qua procesmatig functioneren van de raad de gob-fractie uitstekend heeft vertegenwoordigd, blijft, eveneens met unanieme steun van de gob-fractie, zijn rol als plaatsvervangend fractievoorzitter vervullen. 

De politieke groepering gob wenst Phil Boonen en Marcel Claessens, samen met de overige raadsleden van de gob-fractie, heel veel succes toe bij het politieke vertegenwoordigen van alle inwoners van Sittard-Geleen.

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *