Protest tegen elektriciteitscentrale in Rotem

Geachte gouverneur en andere leden van de deputatie van Limburg,
Geachte leden van de provincieraad van Limburg,

Nagenoeg alle fracties van de gemeente Sittard-Geleen (NL) hebben kennis genomen van de geplande bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale op het industrieterrein van Rotem binnen de gemeente Dilsen-Stokkem. Rotem ligt op een steenworp afstand van het maasdorp Grevenbicht en dus van de gemeente Sittard- Geleen. Bij de eerdere bezwaren die door het college van burgemeester & schepenen van onze buurgemeente Dilsen-Stokkem tegen de bouw van de eerdergenoemde elektriciteitscentrale zijn geuit, sluiten wij ons als fracties van de gemeenteraad Sittard- Geleen volledig aan.

Met name het bezwaar inzake de milieueffecten willen wij ten zeerste onderstrepen, waarin werd geconcludeerd dat de bouw van een nieuwe energiecentrale die op zeer grote schaal fossiele brandstoffen gebruikt en daardoor bijdraagt tot een zeer hoge CO2-emissie, niet strookt met de klimaatdoelstellingen en het beleid dat zowel Dilsen- Stokkem als Sittard-Geleen daaromtrent willen voeren. Met name de forse CO2- uitstoot door deze energiecentrale zal zich niet door de landsgrenzen laten tegenhouden en botst met de ambitie van de chemiesite Chemelot in Sittard-Geleen, die zich nadrukkelijk in 2050 energieneutraal wilt profileren. Ook botst dit met de doelstellingen van het klimaatakkoord waar ook onze gemeentes zich aan verbonden hebben.

Aangezien wij grensoverschrijdende samenwerking van groot belang achten, sluiten wij ons als raadsleden van genoemde partijen van Sittard-Geleen aan bij het negatief advies van het college van burgemeester & schepenen van Dilsen-Stokkem. Men is van oordeel dat in deze vergunningaanvraag de visuele consequenties en milieu- impact van de bouw van deze elektriciteitscentrale op het industrieterrein van Rotem en de nabijgelegen natuurgebieden en woonomgeving onverenigbaar zijn met een aanvaardbare en goede ruimtelijke ordening en de klimaatambities.

Concluderend: wij sluiten ons aan bij het advies van het college van burgemeester & schepenen van de gemeente Dilsen-Stokkem om op deze locatie in Rotem géén elektriciteitscentrale te bouwen en roepen u dan ook op om dit advies op te volgen.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Salvino, fractievoorzitter gob
Patrick Brouwers, fractievoorzitter CDA
Math de Loo, fractievoorzitter GroenLinks
Nancy Kaufmann, fractievoorzitter Stadspartij
Phil Boonen, fractievoorzitter DNA
Bert Kamphuis, fractievoorzitter D66
Paul Kubben, fractievoorzitter PvdA
Frans van Montfoort, fractievoorzitter VVD
Hugo Kamps, fractievoorzitter 50PLUS
Jack Renet, fractievoorzitter SPA
Angelique Fredrix-Pilon, fractievoorzitter Fractie Fredrix

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *