Verenigingen Sittard-Geleen die papier ophalen vrezen voor inkomstenderving

In de media is deze week te lezen dat de gemeente voornemens is in de wijken en dorpen zgn. recycleparkjes te realiseren. Het eerste parkje in de Oranjelaan in Geleen is inmiddels een feit en in gebruik. Onze inwoners hoeven niet meer wekenlang hun afval te bewaren maar kunnen dit meteen in de door de gemeente geplaatste ondergrondse containers deponeren. Volgens het CDA een heel goed voornemen en “tegenaanval” op het dumpen van afval in o.a. de buitengebieden van onze mooie gemeente. Wij hopen dan ook van ganser harte dat dit project uiteindelijk leidt tot een schonere en nettere gemeente.

Toch kleeft er aan dit goede voornemen ook een nadeel: n.l. voor de verenigingen in onze gemeente die maandelijks het oud papier inzamelen. Jos Schlössels van de CDA fractie is dan ook meteen na publicatie van dit artikel door 2 verenigingen benaderd. Het inzamelen van het oud papier vormt voor veel Sittard-Geleense verenigingen, zoals CV De Smautbuulen uit Einighausen en “naaste buren” De Tuurhouters uit  Guttecoven een heel voorname bron van inkomsten. Naast het feit dat er nu en ook in de komende jaren gekort gaat worden op subsidies, vormt dit  milieuvriendelijke voornemen wel een aanslag op de begroting en exploitatie van deze verenigingen. CV De Smautbuulen geeft aan dat het maandelijks ophalen van oud papier op jaarbasis tussen de € 3.600,00 en  € 4.000,00 aan inkomsten genereert. Een mooi bedrag om met name in het carnavalsseizoen kwalitatief goede activiteiten te organiseren, zoals de jaarlijkse zitting met prinsenuitroeping. De verenigingen en uiteraard het CDA  vrezen dan ook dat inwoners niet meer wekenlang hun oud papier voor de verenigingen zullen opsparen maar meerdere keren per maand bij het recycleparkje deponeren.

Reden voor de CDA fractie het college hierover te benaderen en te vragen of zij zich bewust zijn wat de financiële consequenties voor de betreffende verenigingen zijn.  Verder vraagt het CDA aan het college om met de betreffende verenigingen aan tafel te gaan. Volgens Jos Schlössels zijn er met de komst van de recycleparkjes mogelijkheden en oplossingen te bedenken waaraan deze verenigingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren en hun begroting uiteindelijk niet in de gevarenzone zien belanden. Wat dat betreft mogen we de verenigingen in onze gemeente niet in de steek laten !!!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *