gob pleit voor inwonersparticipatie bij totstandkoming kunstwerk project Bottleneck

gob pleit voor inwonersparticipatie bij totstandkoming kunstwerk project Bottleneck

In een op 24 november 2021 door de gemeente Sittard-Geleen gepubliceerd persbericht inzake het “Haantje van Buchten symbool voor project Bottleneck” staat onder andere het volgende te lezen: “Operatie Bottleneck is grotendeels gefinancierd met de rijks- en provinciale gelden die waren gereserveerd voor de Oost-westbaan van Maastricht Aachen Airport. Door te investeren in de infrastructuur…